1. Innowacyjne materiały budowlane Rozwój technologii przyczynił się do powstania nowych, innowacyjnych materiałów budowlanych. Dzięki postępowi technologicznemu powstały nowe materiały budowlane, które charakteryzują się innowacyjnymi właściwościami. Przykłady takich materiałów to beton samoulepszający się, który potrafi naprawić drobne uszkodzenia samodzielnie, oraz izolacje termiczne o zwiększonej skuteczności, które zapewniają lepszą ochronę...