maszyny budowlane 2014

maszyny budowlane 2014 Jeśli koszyk jest przystosowane do 1500 funtów. nośność to powinno być załadowany między 1200 i 1500 funtów. w celu zmaksymalizowania wydajności. Wiele wózki są dostępne, które można kupić lub niestandardowy zbudowany spełniać szereg różnych potrzeb.

Druga część równania jest motorem koszyka. Jeżeli osoba produkcja jest głównÄ… siÅ‚Ä… sprawczÄ… w koszyku, a nastÄ™pnie wcisnąć i wyciÄ…gnąć zdolnoÅ›ci zależą od siÅ‚ potrzebnych do przesuniÄ™cia ciężaru i odlegÅ‚oÅ›ci obciążenie musi podróżować.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] IstniejÄ… wytyczne nakreÅ›lone przez OSHA, które sÄ… dostÄ™pne dla pociÄ…gowa i pojemnoÅ›ciach. Najskuteczniejszym posuniÄ™cie byÅ‚oby sprawczÄ… wykorzystać 80% do 100% z wytycznymi OSHA. Jednak istnieje wielka rozbieżność miÄ™dzy ile waga musi poruszać siÄ™ na wózku i OSHA push / pull wytyczne dla [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] personelu. W celu wyrównania tych dwóch części równania, CART montażu i źródÅ‚a napÄ™du, muszÄ… być przystosowane do podobnych wartoÅ›ci, aby zwiÄ™kszyć wydajność.

Jeżeli wózek jest w peÅ‚ni zaÅ‚adowany do 1500 funtów. NastÄ™pnie sprawczÄ… powinien mieć zdolność do przemieszczania siÄ™, że obciążenie. Dobrym „zasada”, aby lepiej zrozumieć to, czego potrzeba, aby przenieść obciążenie jest ustalenie, ilu ludzi potrzeba, aby przejść zaÅ‚adowany wózek w magazynie. „Power Pracy” jest liczba osób potrzebnych do uzyskania przenoszenie obciążeÅ„ przez pchanie lub ciÄ…gniÄ™cie. „Power Labor” jednego definiuje siÄ™ jako zdrowy 200 funtów osoby z dobrÄ… wytrzymaÅ‚ość górnej części ciaÅ‚a może pchać lub ciÄ…gnąć 100 lbs. poziome siÅ‚y na bardzo krótki okres czasu. Pozioma siÅ‚a (Push / pociÄ…gowy) musiaÅ‚ przenieść wózek zaÅ‚adowany 1500 lbs. stali może wynosić 300 funtów. co byÅ‚oby „siÅ‚y roboczej” na 3. To byÅ‚by równoznaczny z trzech pracowników produkcyjnych do pchania zaÅ‚adowany wózek w celu użycia go, aby przejść bardzo krótki dystans.

1LP (siły roboczej) = 1 200 funtów zdrowy pracownik produkcji z dobrą wytrzymałość górnej części ciała = 100 lbs siły poziomej

ArtykuÅ‚ napisany przez: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]